Hoolekogu

Vastse-Kuuste Kooli HOOLEKOGU

 Annika Niinemägi - vanemate esindaja
Maarika Kalev - vanemate esindaja
Veljo Saarniit - vanemate esindaja
Merle Lill - vanemate esindaja
Pille Bebelev - vanemate esindaja
Toomas Anni - vanemate esindaja
Aire Hernits - vanemate esindaja
Anne London - vanemate esindaja
Elke Post - vanemate esindaja
Kersti Lillo - õppenõukogu esindaja
Piibe Pree - õpilasesinduse esindaja
Tarvo Asur - Põlva Vallavolikogu esindaja

 Alus: Põlva Vallavalitsuse 21.10.2020 korraldus nr 2-3/531 "Põlva valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine".