Loovtööd

8. klassi loovtööde esitamine - 

8. klassi loovtööde kaitsmine toimub

Loovtööde juhendajad  - 

Loovtööde hindamiskomisjon 

Esimees -

Liikmed -