Õpetajate tegemised

26.04.2018

Motivatsioonikoolitus Vastse-Kuuste Koolis kell 10-12. Koolitaja Eesti Töötukassa Põlvamaa osakonna ESF karjäärinõustaja Ingrid Lepasson. 

04.04.2018

Kagu-Eesti Rajaleidja keskus korraldab kooli tugispetsialistidele infopäeva kella 13:00-16:00

Toimumise koht: Kagu-Eesti Rajaleidja keskuse Põlva kontor, Metsa 1, Põlva

Päevakavas:

  • Tuge vajava õpilase dokumentatsiooni koostamine ja vormistamine.
  • Koolivälise nõustamismeeskonna protsess.
Päeva viivad läbi keskuse eripedagoogid Merike Mägise ja Mare Nugin.
Osalevad vanemõpetaja Malle Mägi ja direktor Inge Kalle.
08.03.2018

Juba 70ndate aastate algusest on Põlvamaal korraldatud Friedebert Tuglasele pühendatud omaloominguliste tööde konkurssi. Omaloomingukonkursil  võisid osaleda kõik Põlvamaa üldhariduskoolide 1. – 12. klasside õpilased ning õpetajad.

Kell 13.00 toimub Ahja kultuurimajas  omaloominguliste tööde konkursi võitjate autasustamine. Pidulikule üritusele on kutsustu Vastse-Kuuste Kooli direktor Inge Kalle.

06.03.2018

Direkrorite nõupidamine Põlvas. Osaleb Inge Kalle.

05.03.2018

KEAT-i infopäev Põlvas. Osaleb 6. klassi klassijuhataja  Siiri Hommik.

27.02.2018

Põlva- ja Võrumaa haridustöötajate infopäev Võrus. Korraldaja Põlvamaa HAU Liidu esimees Kersti Lillo. Vastse-Kuuste Koolist osalevad Kersti Lillo ja Malle Mägi.

04.01.2018

Keemiaõpetajate infopäev.  Osaleb õpetaja Külli Liblik. Infopäev toimub Elva Gümnaasiumis.

04.01.2018

Klassiõpetajate täiendkoolituskursus "Põhiained algklassides". Osaleb õpetaja Anneli Laansalu. Koolitaja Mittetulundusühing Kajari Koolitused.

05.01.2018

Matemaatika ainesektisooni juhtide koosolek Tallinna Reaalkoolis .Osaleb vanemõpetaja Malle Mägi. 

27.-28.12.2017 Põlvamaa ettevõtlike koolide talvekool Võrus, Kubija Hotellis. Osalevad Vastse-Kuuste Kooli pedagoogid Külli Liblik, Indrek Illus, Kersti Lillo, Kersti Matson, Maire Malin, Maret Raudvee ja Helin Oja. 
21.11.2017 Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestilisele koostöö seminar Tallinnas. Osalevad Inge Kalle ja Teele Tenso.
17.11.2017

Haridusprogrammi "Ettevõtlik kool"  kokkusaamine Tartu Ettevõtluskülas. Osalevad Inge Kalle, Külli Liblik, Indrek Illus, Siiri Hommik, Reet Johanson.

„Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

17.-18.11.17 Füüsikaõpetajate sügissemester Voore Puhkekeskuses.
Seminari korraldaja Eesti Füüsika Selts. Osaleb Külli Liblik.
11.-12.12.2017 Talvine EHL volikogu koosolek ja kohtumine Soome haridustöötajate aü esindajatega Helsingis. Osaleb Kersti Lillo.
11.11.2017 Muusikaõpetajate täiendkoolitus "Laulumängud laste erinevate muusikaliste oskuste arendajana". Koolitaja  Tartu Ülikool.  Osaleb õpetaja Kersti Matson.
10.-11.11.2017 Vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad Ida- Virumaal Toilas. Osaleb Malle Mägi.
2.-3.11.2017 Muusikaõpetajate sügispäevad Saaremaal "Rõõm muusikast ehk pilli-eri". Korraldaja Eesti Muusikaõpetajate Liit. Osaleb muusikaõpetaja Kersti Matson.
27.10.2017

Vastse-Kuuste Kooli õpetajate väljasõit Tallinna.

Kell 13  ekskursioon uues filmimuuseumis.

Kell 18 VAT Teatri etendus „Müller peab lahkuma!“ rahvusraamatukogu hoones.

25.10.2017

IKT sügiskonverents-Tehnoloogiarikas kool -Tallinnas. Osaleb Malle Mägi.

Päeva jooksul toimuva 24 töötoa seast saab valida digitaalsetest õppevahenditest ja –materjalidest innovaatiliste õppemeetodite ning internetiohtudest kooli pilvelahendusteni välja. Lisaks töötubadele toimub seekordsel konverentsil EXPO, kus paralleelsessioonide vahepausidel saab iga osaleja kooli aulas lähemalt tutvuda haridusele suunatud digivaldkonna toodete ja teenustega. 

Konverentsi korraldajateks on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasustus, Tallinna Haridusamet, Tallinna Reaalkool ja eKool.

26.10.2017

Koolisisene koolitus Vastse-Kuuste Kooli pedagoogidele teemal "Õppimist toetav hindamine". Koolitaja MTÜ JK Koolituskeskus.

26.10.2017

Matemaatikaõpetaja koolitus – „9. klassi matemaatika ainekavad ja ettevalmistus põhikooli eksamiks“. Koolitus toimub kl 11.00-15.45 aadressil Tartu, Veski 69. Osaleb Malle Mägi.

24.10.2017 Muusikaõpetajate koolitus "Lood ja laulud". Koolituse korraldaja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum. Osaleb õpetaja Kersti Matson.
23.10.2017 Põlva valla õpetajate konverents "Õpetajalt õpetajale". Osalevad Inge Kalle, Maret Raudvee, Malle Mägi. Ettekandega esineb Külli Liblik teemal "Loodusnädal Vastse-Kuuste Koolis".
11.-12.10.2017 Vastse-Kuuste Kooli IT-juht Indrek Illus viibib Ettevõtlike Koolide õppereisil Pärnumaal, kus uudistati sealseid ettevõtlikke koole (Vändra Gümnaasium, Jõõpre Kool, Tõstamaa Keskkool) ning osaleti Haapsalus toimunud Haridusfestivalil. Haridusfestivalil anti Ettevõtliku kooli meeskonna poolt neljale Põlvamaa koolile - Vastse-Kuuste Kool, Mooste Mõisakool, Mikitamäe Kool ja Värska Gümnaasium – üle haridusprogrammi  Ettevõtlik kool baastaseme tunnustused.
9.-14.10.2017

NordPlusJunior koostööprojekti seminar  „Feel better – Learn better“ Rootsis, Motalas. Osalevad Vastse-Kuuste kooli õpetajad Siiri Hommik ja Jelena Fayzullova.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg-, kui täiskasvanu-hariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.


20.-24.09.2017
Õpetaja Malle Mägi viibib matemaatikaõpetajate ja kõrgkoolide õppejõudude seminaril Poola Vabariigis. Seminari korraldaja Eesti Matemaatika Selts Koolimatemaatika Ühendus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Seminaril osalejad jagavad kogemusi meil kehtiva õppekava ja ainekava saamisest ja selle arendamisest, õpetajate tegemistest, tasemetöödest ja eksamitest, erivajadustega õpilaste õpetamisest.