Tunniplaan

VASTSE-KUUSTE  KOOLI PÄEVAKAVA
1. Vastse-Kuuste Koolis toimub õppetöö tunniplaani alusel. 
2. Tunniplaani koostab direktori asetäitja ja kinnitab direktor käskkirjaga.

Tundide ajad on:

1. tund

08.00 - 08.45

2. tund

09.00 - 09.45

3. tund

09.50 - 10.35

1.-5 .klassi lõuna 

4. tund

10.55 - 11.40 / 10.45 - 11.30

6.-9. klassi lõuna

5. tund

11.50 - 12.35

6. tund

12.45 - 13.30

oode

13.30 - 13.40

7.tund

13.40 - 14.25

8. tund

14.35- 15.20

  1. Ringide töö ja huvitegevus toimub peale õppetunde.
    4. Muudatusi päevakavas teeb õppenõukogu, need kinnitab direktor käskkirjaga.

ÕPIABITUNNID
TUNNIPLAAN 2020/2021
Õpetajad Malle Mägi, Helin Oja, Kristin Liba, Kristin Liba, Maire Malin, Maret Raudvee

 

Aeg

   ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

 

8.00 – 8.45

 4. klass EK

(õp. Helin Oja)

9.00 – 9.45

 

 5. klass IK

(õp. Maire Malin)

  3. klass EK

(õp. Helin Oja)

    

9.50 – 10.35

 5. klass IK

(õp. Maire Malin)

 

 

    7. klass EK

(õp. Maret Raudvee)

 

   5. klass IK

(õp. Maire Malin)

 

10.55 – 11.40

10.45 - 11.30

  

 2. klass EK

(õp. Helin Oja)

1. klass EK

(õp. Helin Oja)

    5. klass EK

(õp. Maret Raudvee)

 

11.50 – 12.35

 

 

12.45 – 13.30

 

 7. klass MAT

(õp. Malle Mägi)

 

 

13.40 – 14.25

 9. klass MAT

(õp. Malle Mägi)

5. klass MAT

(õp. Kristin Liba)

6. klass EK

(õp. Maret Raudvee)

8. klass MAT

(õp. Malle Mägi)

6. klass MAT

(õp. Kristin Liba)

 

 

Õpiabi tööd koolis reguleerib haridusministri 02.06 1999.a. määrus nr 34 “Parandusõpperühma töökorralduse alused”.

Õpiabi eesmärk on toetada põhikooli 1.–9. klassi õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest ja võimaldada tal saavutada põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.

  • Õpiabi on mõeldud lastele, kes vajavad tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise treeningut, funktsionaalse lugemisoskuse parandamist ja õpioskuste juhendamist.

Õpiabi tunnid toimuvad võimalusel õppetunniga samaaegselt või peale tunde.