Vastse-Kuuste Kool kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks:

  • vene keel (B-võõrkeel) -  0,59 ametikohta , 13 t/n;
  • loodusained – 1,0 ametikohta, 22 t/n (loodusõpetus 5.-7.kl, geograafia 7.-9.kl, keemia 8.-9.kl, füüsika 8.-9.kl).
  • Tööle asumise aeg 15.august.

Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 30.juuliks aadressile Vastse-Kuuste Kool, Kesktänav 20, 63601 Vastse-Kuuste, Põlvamaa või e-aadressile kool@vkuuste.ee.

Lisainfo telefonil 5664 8079 või inge@vkuuste.ee.