Tunniplaanid

TUNNIPLAAN

alates jaanuar 2017

Vaata tunniplaani SIIT

VASTSE-KUUSTE  KOOLI PÄEVAKAVA

1. Vastse-Kuuste Koolis toimub õppetöö tunniplaani alusel.
2. Tunniplaani koostab direktori asetäitja ja kinnitab direktor käskkirjaga.

Tundide ajad on:

 

1. tund 08.00 - 08.45
2. tund 08.55 - 09.40
3. tund 09.50 - 10.35
1.-9.klassi lõuna  10.35-10.55
4. tund 10.55 - 11.40
5. tund 11.50 - 12.35
6. tund 12.45 - 13.30
oode 13.30 - 13.40
7.tund 13.40 - 14.25
8. tund 14.35- 15.20

 

3. Ringide töö ja huvitegevus toimub peale õppetunde.
4. Muudatusi päevakavas teeb õppenõukogu, need kinnitab direktor käskkirjaga.

   

ÕPIABITUNNID

TUNNIPLAAN 2016/2017

Õpetaja Malle Mägi

Eripedagoog Helin Oja

 

AEG

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

8.00-8.45

 

 Eripedagoog Helin Oja

2. klass

 


 

8.55- 9.40

 

Eripedagoog Helin Oja

3. klass

Eripedagoog Helin Oja

3. klass

Eripedagoog Helin Oja

2. klass


9.50- 10.35

 


   

10.55-11.40

 

  
11.50-12.35

 12.45- 13.30

 

 

 Õp. Malle Mägi

7. klass - matemaatika

Õp. Malle Mägi

5.+ 6. klass - matemaatika

13.40-14.25

 

Õp. Malle Mägi

9. klass - eesti keel

 

  Õp. Malle Mägi

8. klass - matemaatika


14.35 - 15.20  

Õp. Malle Mägi

6. klass - eesti keel

     

 

Õpiabi tööd koolis reguleerib haridusministri 02.06 1999.a. määrus nr 34 “Parandusõpperühma töökorralduse alused”.

Õpiabi eesmärk on toetada põhikooli 1.–9. klassi õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest ja võimaldada tal saavutada põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.

  • Õpiabi on mõeldud lastele, kes vajavad tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise treeningut, funktsionaalse lugemisoskuse parandamist ja õpioskuste juhendamist.

  • Õpiabi tunnid toimuvad võimalusel õppetunniga samaaegselt või peale tunde.

 

KONSULTATSIOONID JA JÄRELEVASTAMISED

2016/2017  

NB! Konkreetne aeg tuleb õpetajaga kokku leppida!

Õpetaja Aeg
Kersti Lillo teisipäev
Kätlin Jõesaar kokkuleppel
Malle Mägi neljapäev 13.30-15.00
Monika Päiviste  kolmapäev 14.25
Külli Liblik esmaspäev 14.25
Reet Lahe teisipäev 13.30-15.30
Siiri Hommik  ajad kokkuleppel
Maret Raudvee reede 12.45
Jelena Fayzullova kolmapäev 13.30
Heli Sinipalu teisipäev
Sandra Tikk kolmapäev 11.40, teistel päevadel kokkuleppel
 Inge Kalle esmaspäev 14.25
Anne Kasesalu-Roops kolmapäev 14.25