├Ľpetajad / abipersonal

 

Vastse-Kuuste Kooli pedagoogide töökoormus 2016/2017 õppeaastal


Seisuga 01.01.2017 

 

 

Külli LIBLIK

7. klassi klassijuhataja, geograafia 7.-9.kl., loodusõpetus 5.-7. kl., keemia 8.-9. kl., füüsika 8.-9. kl.

kylli.liblik.001@gmail.com

Reet JOHANSON

kehaline kasvatus 1.- 3. kl, tüdrukute kehaline kasvatus 4.- 9. kl.

Reet.Johanson@mail.ee

Inge KALLE

direktor, eesti keel ja kirjandus 8. klass

inge@vkuuste.ee

Kätlin JÕESAAR

2. klassi klassijuhataja, käsitöö ja kodundus 4.-9. kl.,

katlin.joesaar@gmail.com

KERSTI MATSON

muusikaõpetus 1.-9. kl, huvijuht, ringijuht, pikapäevarühma kasvataja

kersti.matson@mail.com

Reet LAHE

matemaatika 9.kl.

Reet.Lahe@mail.ee

Siiri HOMMIK

5. ja 9. klassi klassijuhataja, ajalugu 5.-9. kl, ühiskonnaõpetus 6.kl.; 8.-9. kl., karjääriõpetus 9. kl., inglise keel 6.-9. kl.

siirihommik@hotmail.com

Sandra TIKK

1. klassi klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus 5.kl.

sandra.tikk@gmail.com

Tarvo LILLESTIK

poiste kehaline kasvatus 4.- 9. kl, poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus 4.- 9. kl.

tarvo.lillestik@gmail.com

Kersti LILLO

4. klassi klassijuhataja, kunst 5.- 9. kl.

Kersti.Lillo@mail.ee

Malle MÄGI

8. klassi klassijuhataja, matemaatika 5.-8.kl.;   õpiabi , ringijuht

magim@hot.ee

MONIKA PÄIVISTE

3. klassi klassijuhataja, inglise keel 2.-5. kl.

paivistemonika@gmail.com

Maret RAUDVEE

6. klassi klassijuhataja, õppealajuhataja, eesti keel ja kirjandus 6.-7. kl.; 9. kl.

maret.raudvee@mail.ee

Heli SINIPALU

 inimeseõpetus 5.-8.kl.; bioloogia 7.-9. kl.

h.sinipalu@gmail.com

Jelena Fayzullova

vene keel 6.-9. kl

jelena.fayzullova@mail.ru 

Helin OJA

eripedagoog

helin22@hot.ee

Indrek ILLUS

IT-juht; arvutiõpetus 4.-7. kl.

indrekillus@gmail.com 

Galina ROOTSLANE

pikapäevarühma kasvataja

galina.rootslane@mail.ee 


 

 
Selle eest, et õpetamine ja õppimine hästi toimiksid, töötavad koolis veel: 
 
 
 
1. Erika Sammalkivi
sekretär
kool@vkuuste.ee
2. Merike Birjuk
peakokk
merikebirjuk@yahoo.com
3. Liivi Sulg
kokk
4. Antonina Koskor
koristaja
 
5. Anne Peri
koristaja
 
6. Hiie Põldmaa
koristaja
 
7. Igor Koskor
majahoidja