Projektid, konkursid

Vastse- Kuuste Kool koos Salme Põhikooliga osalevad koolidevahelise koostöö arendamise konkursil „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“.

Konkursiga viiakse ellu algatuse Huvitav Kool põhimõtteid - kool on avatud keskkond, valikute ja otsustusvõimaluste pakkuja ning loov ja intellektuaalne pingutus. Konkursiga antakse pedagoogidele võimalus arendada oma professionaalsust koolitajana ja õppeprotsessi arendajana.

Konkurss viiakse läbi ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014“ raames.

Esimene kokkusaamine toimub 16.-17. märtsil 2015 Salme Põhikoolis. Õppepäevade teema  "Tahan õppida ja õpetada!"

          16. märtsi ajakava

 •  Kogunemine, tutvumine kooliga.
 •  Kooli õppekorralduse nüüdisajastamine, õpetajate motiveerimisvõimalused.
 • Digipööre kooli õppekorralduses.
 • Töötoad - ainetevaheline lõiming lähtuvalt õppekavast.
 • 1) Loovus andekuse, kasvatuse ja hariduse komponendid.
  2) Robootika – WeDo algtõdede tutvustamine ja rakendamine.
  3) Digivahendite kasutamine klassiruumis ja väljaspool koolimaja.
  4) Koos mahetoidu projekti „Sirguvad söögisellid” maakondliku võistluse võitjatega pannileiva valmistamine.
 • Pärimuskultuuri lõiming ainetunniga – orienteerumismäng Salme alevikus.
 • Tutvumine Anseküla seltsimaja tegevusega.
  17. märtsi ajakava
 • Koolist väljapoole suunatud koostöö korraldamine.
 • Paneeldiskussioon: ainetevaheline lõiming – kuidas toimib horisontaaltasandil tegelikkuses ja kuidas saab paremaks muuta?
 • Veebipõhise tagasiside täitmine. SA Innove tagasiside täitmine.

Järgmine kokkusaamine toimub Vastse-Kuuste Koolis 23.-24. mail 2015 

 

2007-2009 osales Vastse-Kuuste Kool  teatriteemalises Comeniuse projektis „Olla noor Euroopas” 

Projekt oli mõeldud noortele vanuses 12-19 eluaastat.

Meie partnerkoolid olid Türgist, Itaaliast, Soomest, Eestist ning koordinaatorkooliks oli Otto-Hahn Gymnasium Saksamaalt, Göttingenist.

01.08.2012 - 31.07.2014 osaleb Vastse-Kuuste Kool Comeniuse koolide koostööprojektis MIDAS

Vastse-Kuuste Kooli õpetajad ja õpilased alustasid eelmise aasta sügisel oma kolmandat rahvusvahelist Comeniuse koolide

koostööprojekti. Seekordne projekt kannab nime MIDAS (“Motivating Interest and Determination to Success”) ning kestab 2014. aasta suveni. Meie partneriteks on Özel Arılkögretim okulu Ankarast (Türgi), IES LOS OLIVOS Madriidist (Hispaania), Istituto di Istruzione Superiore “Volterra-Elia” Anconast (Itaalia), Osrodek Szkolno- Wychowawczy Swidnikust (Poola), Gloucestershire College Gloucesterist (Ühendkuningriik).