Vastse-Kuuste Kool
Kesktänav 20
Vastse-Kuuste alevik, Põlva vald,  Põlvamaa, 63601, Eesti.
Tel: 797 6380, 5664 8079 (direktor Inge Kalle, vkkool@polva.ee)
Tel: 792 0374 (sekretär)
E-mail: info@vkuuste.edu.ee 
Tel: 792 0 316 (õpetajate tuba)

 E-päevikuga liitumiseks tuleb minna lehele  https://vastsekuuste.ope.ee/auth/

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Ametkonnad, mis tegelevad koolikeskkonna järelevalvega:

Terviseameti Lõuna Talitus (Põllu 1a, Tartu, tel 7447401) - tervisekaitsenõuete täitmine
Veterinaar- ja Toiduameti Põlvamaa Veterinaarkeskus (Puuri tee 1, Põlva, tel.799 4413) - toiduseaduse täitmine,
Päästeameti Lõuna päästekeskus (tel 733 7300) – tuleohutusnõuete täitmine.

 

Lühendatud koolipäev

  • 17.03.23

 VEEKATKESTUS alevikus kell 14 – 17.

Loe edasi

Nutivaba neljapäev!

  • 16.03.23

  Tervist edendava koolina pöörame tähelepanu vaimsele tervisele ning viime sisse Nutivaba neljapäeva.

Loe edasi

Lühendatud koolipäev

  • 20.02.23

 Lühendatud koolipäev 23.02.2023

Loe edasi

STIILINÄDAL 06.-10.02.2023

  • 06.02.23

 Sellel nädalal on kõikidel, ka õpetajatel, vabadus riietuda tavapärasest erinevalt!

Loe edasi

Ootesöögi maksumus alates 01.01.2023

  • 20.01.23

 Alates 01.01.2023 on  õpilaste ootesöögi maksumus 0,80 EUR. Alus: Põlva Vallavalitsuse korraldus 30.11.2022  nr 2-3/555 Põlva valla hallatavates üldhariduskoolides osutatava toitlustamisteenuse hinna kehtestamine.

Loe edasi

Jõulueelsed tegemised

  • 14.12.22

19.-21. detsembri päevakava 

Loe edasi

Tähtis teade

  • 12.12.22

Keeruliste ilmaolude tõttu täna, 12.detsembril õppetööd ei toimu. Teisipäeval, 13.detsembril tulevad kooli Vastse-Kuuste aleviku õpilased ja kaugemalt need, kellel teeolud seda võimaldavad. Busside liikumine sõltub teede seisukorrast, seda on täna raske ette ennustada. Õpetajad kirjutavad 13.detsembri tundide materjali põhjalikult Stuudiumisse lahti. Ülesannete andmisel arvestame elektrikatkestuste võimalusega. Õpilased, kes teisipäeval kooli tulla ei saa, täidavad ülesandeid kodus. Loodame, et kolmapäevaks on ilm paranenud.

Loe edasi

Teisipäeval, 6.detsembril e-koolipäev

  • 02.12.22

 Seoses sellega, et õpetajatel toimub 6.detsembril Vaikuseminutite kolmas koolituspäev, on õpilastel e-õppe päev. Teisipäevaste tundide tööülesanded, millega kodus tegeleda, paneme tunnikirjeldustesse üles esmaspäeva, 5.detsembri koolipäeva lõpuks.

Loe edasi

Lühendatud koolipäev 01.11.2022

  • 27.10.22

 Teisipäeval, 01. novembril kell 13-17.30 on õpetajatel koolitus. Seepärast on tunnid lühendatud ning koolipäev lõppeb kell 12.40. Pikapäevarühma ei toimu. Õpilased, kes koju minna ei saa, võivad kuni koolibussi väljumisajani olla noortekeskuses.

Loe edasi