23.novembril toimub Vastse-Kuuste Koolis e-õppe päev.

Maakonna ainesektsioon korraldab meie kooli ruumides Põlva- ja Võrumaa 7.-9. klassi õpilaste matemaatikalaagri.

Sellel päeval ei toimu traditsioonilisi ainetunde, vaid õpilased õpivad kodus.  E-õppe  käigus saavad kõik meie kooli õpilased proovile panna iseseisva töö oskused nagu info otsimine, juhendite lugemine, juhendi alusel töötamine ning sobivas vormis esitamine.

Klassijuhatajad ja aineõpetajad jagavad õpilastele ülesanded läbi e-kooli. Õpilased kasutavad kodus ülesannete tegemiseks isiklikke vahendeid . Abivahendina võib kasutada ka internetis suhtlemist. Ülesanded tuleb ära teha vastavalt juhendile ja esitada sobiva kanali kaudu õpetajate poolt etteantud tähtajaks.

Õpetajad on abi vajavatele õpilastele kättesaadavad päeva jooksul eelnevalt kokkulepitud viisil.

Peale õppepäeva toimub klassisisene e-õppepäeva analüüsimine.  

Küsimuste korral palume pöörduda klassijuhataja poole.