27. novembril 2020 lõpetasime  kooliaasta I trimesteri. Direktori käskkirjaga nr 15/27.11.2020  kiideti

  • väga heade õpitulemuste eest - 13 õpilast.
  • heade õpitulemuste eest - 39 õpilast.