Kooli tervishoid

2023/2024 õppeaasta

Vastse-Kuuste Koolile osutab koolitervishoiuteenust Vastse-Kuuste perearst Jane Ott. 1.,3. ja 7. klassi õpilased peavad läbima profülaktilise läbivaatuse kooliarsti juures. Õpilaste saatmise läbivaatusele korraldab kool. 2., 5. ja 9. klassi õpilased peavad õppeaasta jooksul perearsti juures profülaktilisel läbivaatusel käima iseseisvalt. See tähendab seda, et läbivaatusele mineku korraldab lapsevanem. 
Need lapsed, kes ei ole Vastse-Kuuste perearsti nimistus, peavad aja kinni panema oma perearsti juurde. 2. ja 5. klassi õpilased võiksid minna koos lapsevanemaga. 2010. aastal sündinud lapsi revaktsineeritakse riikliku plaani järgi leetrite, mumpsi ja punetiste vastu 2023. aasta sügisel. 
2024. aasta kevadel revaktsineeritakse 9. klassi lapsi difteeria-teetanus-läkaköha vastu. 

Lapsevanemaid informeeritakse laste vaktsineerimisest Stuudiumi kaudu. Kui mingil põhjusel on vanem vaktsineerimiste vastu, tuleb sellest teada anda kooliarstile kirjalikult või meili teel (jane.ott2018@gmail.com).

2022/2023. õppeaastal toimub HPV vaktsineerimine tüdrukutel, kes on sündinud 2011. aastal.

 

Seoses Covid-19 levikuga vaktsineeritakse Eestis kõiki inimesi alates 12. eluaastast. Covid-19  vaktsineerimisi viiakse läbi vaktsineerimiskeskustes ning vajadusel/võimalusel toimub vaktsineerimine Covid-19 vastu ka Vastse-Kuuste perearstikeskuses.

 

Vastse-Kuuste Kooli õpilaste hammaste profülaktiline läbivaatus

Sotsiaalministri määruse järgi kuulub koolitervishoiuteenuse hulka alaealise õpilase vanema teavitamine vajadusest läbida hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis (Määruse § 2 lg 1 p 4).

Profülaktiline läbivaatus sisaldab hammaste ja suuõõne tervise kontrolli (ei teostata ravimenetlusi). Profülaktiline läbivaatus on tasuta. Läbivaatust teostab Mailis Prants Hambaravi OÜ. Peale läbivaatust saavad lapsevanemad tutvuda oma laste hammaste   ravivajadusest patsiendiportaali (digilugu.ee)  kaudu. Lapsevanemal on õigus keelduda läbivaatusest, sel juhul tuleb sellest teavitada otseselt hambaarsti Mailis Prantsi  telef. 56 485 649.