Loovtööd

8. klassi loovtööde esitamine - 26.10.2020

8. klassi loovtööde kaitsmine toimub 03.11.2020

Loovtööde hindamiskomisjon 

Esimees - Inge Kalle

Liikmed - Malle Mägi, Maret Raudvee