E-testide katsetused

6. klassi õpilased osalevad 30. - 31. oktoobril matemaatika- ja lugemispädevuse e-testide katsetuses.

8. - 9. klassi õpilased osalevad Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja kehalise aktiivsuse kordusuuringus (30. - 31. 10).

4. - 9. klassi õpilased teevad nädala jooksul internetiturvalisuseteemalist testi (https://sites.google.com/view/kyberpahkel/ ).

3. klassi õpilased osalevad ajavahemikul 04. - 08. november matemaatika- ja lugemispädevuse e-testide katsetuses.