Alates 01.01.2023 on  õpilaste ootesöögi maksumus 0,80 EUR.

Alus: Põlva Vallavalitsuse korraldus 30.11.2022  nr 2-3/555 Põlva valla hallatavates üldhariduskoolides osutatava toitlustamisteenuse hinna kehtestamine.