2022/2023 õppeaasta

Seisuga 01.09.2022 95 õpilast

I klass - 9 õpilast - klassijuhataja Anneli Tenso

II klass - 11 õpilast - klassijuhataja Kersti Lillo

III klass - 6 õpilast - klassijuhataja Sandra Tikk

IV klass - 10 õpilast - klassijuhataja  Kätlin Jõesaar

V klass -  9 õpilast - klassijuhataja Lenel Varres

VI klass -  12 õpilast - klassijuhataja Siiri Hommik

VII klass -  10 õpilast - klassijuhataja Maire Malin

VIII klass -  13 õpilast - klassijuhataja Maret Raudvee

IX klass -  15 õpilast - klassijuhataja Malle Mägi

 Vastse-Kuuste Kooli õpilasesinduse liikmed