Vastse-Kuuste Koolis õpib 2020./2021. õppeaasta88 õpilast (seisuga 23.11.2020)

I klass - 6 õpilast - klassijuhataja Sandra Tikk

II klass -  9 õpilast - klassijuhataja Kätlin Jõesaar

III klass - 9 õpilast - klassijuhataja Anneli Tenso

IV klass - 11 õpilast - klassijuhataja Kersti Lillo

V klass - 9 õpilast - klassijuhataja Maire Malin

VI klass - 13 õpilast - klassijuhataja Lisete Žvirblis

VII klass - 14 õpilast - klassijuhataja Malle Mägi

VIII klass - 6 õpilast - klassijuhataja Lisete Žvirblis

IX klass - 11 õpilast - klassijuhataja Siiri Hommik

 Vastse-Kuuste Kooli õpilasesinduse liikmed