Personal

Vastse-Kuuste Kooli pedagoogide töökoormus 2022/2023 õppeaastal
Seisuga 01.09.2022 

Anneli Tenso

1. klassi klassijuhataja, pikapäevarühma kasvataja, ringijuht

annelitenso@vkuuste.edu.ee

Lenel Varres

5. klassi klassijuhataja, geograafia 7.-9.kl., loodusõpetus 5.-7. kl.,  füüsika 8.-9. kl., matemaatika 5. kl. 

lenelvarres@vkuuste.edu.ee

Reet Johanson

kehaline kasvatus 1.- 3. kl, tüdrukute kehaline kasvatus 4.- 9. kl.

reetjohanson@vkuuste.edu.ee

Kätlin Jõesaar

4. klassi klassijuhataja, tüdrukute käsitöö 4.-9.kl.

katlinjoesaar@vkuuste.edu.ee

Inge Kalle 

direktor, eesti keel ja kirjandus 9. kl. 

vkkool@polva.ee

Kersti Matson

muusikaõpetus 1.-9. kl, huvijuht,  pikapäevarühma kasvataja, ringijuht

kerstimatson@vkuuste.edu.ee

Siiri Hommik

6.  klassi klassijuhataja, ajalugu 5.-9. kl, ühiskonnaõpetus 6.kl.; 8.-9. kl., karjääriõpetus 9. kl., inglise keel 6.-9. kl.

siirihommik@vkuuste.edu.ee

Sandra Tikk

3. klassi klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus 6. kl.

sandratikk@vkuuste.edu.ee

Tarvo Lillestik

poiste kehaline kasvatus 4.- 9. kl, poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus 4.- 9. kl.

tarvolillestik@vkuuste.edu.ee

Kersti Lillo

2. klassi klassijuhataja, kunst 5.- 9. kl.

kerstilillo@vkuuste.edu.ee

Malle Mägi

9. klassi klassijuhataja, matemaatika 7.-9. kl.;  õpiabi, eripedagoog, ringijuht, õppealajuhataja

mallemagi@vkuuste.edu.ee

Maret Raudvee

eesti keel ja kirjandus 5; 7.kl.; 8. ja  8. klassi klassijuhataja, õpiabi

maretraudvee@vkuuste.edu.ee

Heli Sinipalu

inimeseõpetus 5.-8.kl.; bioloogia 7.-9. kl.; keemia 8.-9. kl.

helisinipalu@vkuuste.edu.ee

Helin Oja

matemaatika 6. kl., õpiabi

helinoja@vkuuste.edu.ee

Elis Rosenthal

inglise keel 2.-5. kl.

elisrosenthal@vkuuste.edu.ee

Jelena Fayzullova

vene keel 6.-9. klass

jelena@vkuuste.edu.ee

Anneli Siilbek

sotsiaalpedagoog, õpiabi 

annelisiilbek@vkuuste.edu.ee

Indrek Illus

IT-juht; arvutiõpetus 4.-8. kl., ringijuht

indrekillus@vkuuste.edu.ee

Maire Malin

abiõpetaja, 7. klassi klassijuhataja, pikapäevarühma kasvataja

mairemalin@vkuuste.edu.ee

Mai Nigul

huvijuht, ringijuht

mainigul@vkuuste.edu.ee

Lisete Žvirblis

vanemapuhkusel

lisetevals@vkuuste.edu.ee

Selle eest, et õpetamine ja õppimine hästi toimiksid, töötavad koolis veel:

Erika Sammalkivi

sekretär

info@vkuuste.edu.ee

Merike Birjuk

peakokk

merikebirjuk@yahoo.com

Margit Laan kokk
Hiie Põldmaa koristaja
Anne Peri koristaja
Antonina Koskor koristaja