Omikroni kiire leviku tõttu leevendas valitsus alates 7.veebruarist lähikontakti ja karantiini reegleid haridusasutustes.

 Lähikontaktsed õpilased, kelle kontakt leidis aset üldhariduskoolis, huvikoolis, noorsootööasutuses või huvitegevuses ning kellel pole haigustunnuseid, ei pea enam karantiini jääma. Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (k.a) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele. 

Kui lähikontakt toimus mujal (nt perekonnas, üritusel vm), siis tuleb jääda tavakorras 7 päevaks karantiini. 

Koju tuleb õpilasel jääda haigustunnuste või positiivse kiirtesti korral. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR testile, vaid tal tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni ning vajadusel ühendust võtta perearstiga.

Alates 14. veebruarist ei kehti enam COVID-tõendi nõue riigisiseselt  kuni 18-aastastele (k.a) üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivatelelastele ja noortele.  Õpilastelt ei nõuta enam koroonatõendit kohvikusse, kinno, teatrisse, näitusele vm minnes. Vajadusel tuleb vanuse tõestamiseks esitada õpilaspilet või muu dokument.

Juhul, kui paljud õpilased või ka haridusasutuse töötajad on haigestunud ega saa oma ülesandeid koolis kohapeal või ka vahendatult täita, võib koolijuht koostöös koolipidajaga ning ministeeriumi teavitades rakendada lühimaks vajalikuks ajaks (alla 7 kalendripäeva) distantsõpet. Sel puhul Terviseameti kooskõlastust ei ole vaja.

Täpsem teave haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel: https://bit.ly/3gqAdyC