Kool

 

Tere tulemast Vastse-Kuuste Kooli kodulehele! 

MISSIOON

Parimate võimaluste loomine põhihariduse omandamiseks vastavalt iga õpilase võimetele 

                                                              VÄÄRTUSED, mida meie koolis hinnatakse:

viisakus, hoolivus, ausus, sõbalikkus, teadmishimu, positiivsus, aktiivsus, sallivus

------------------------------------------------------------

Vastse-Kuuste Kooli õpetajad Monika Päiviste, Kätlin Jõesaar ja Sandra Tikk läbisid Lastekaitse Liidu

programmi  kahepäevase põhikoolituse

 "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" 

 

  • Alates 16. maist on Vastse-Kuuste Kooli spordi- ja jõusaal suletud.

  • Vastse-Kuuste Kool liitus haridusprogrammiga "ETTEVÕTLIK KOOL" 
  • Vastse-Kuuste Kooli Facebook 
  •             
  •           

  

I KLASSI REGISTREERIMINE

Alates 28. märtsist alustame 2016./2017.õppeaasta 1.klassi õpilaste registreerimist.

Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada avaldus, mis on kättesaadav kooli kodulehel märksõna Avaldused/taotlused all. Lasteaias Kaari käivate laste jaoks on avalduse blanketid välja prinditud, kätte saab need lapse rühmaõpetajalt. 

Avaldusi võtame vastu 15. juunini ja enne uue õppeaasta algust alates 15.augustist. 

 

Täidetud avalduse võib tuua kooli sekretäri kätte tööpäevadel kuni kella 15.30ni, viia lasteaed Kaari rühmaõpetaja kätte või saata digiallkirjastatult e-aadressile kool@vkuuste.ee.

 

Lisaks avaldusele on vajalikud:

1)      koopia lapse sünnitunnistusest (võimalik teha kohapeal);

2)      tervisekaart;

3)      koolivalmiduse kaart koolieelsest lasteasutusest (antakse lasteasutusest lahkudes kaasa);

4)      pilt õpilaspiletile mõõdus 3x4cm.

Tervisekaardi, koolivalmiduse kaardi ja dokumendi foto palume kooli tuua hiljemalt augustikuus

 Vastse-Kuuste Kool on kool:

ā—¸  kus  alates 12.01.2016 õpib 82 õpilast;

ā—¸ kus õppetunde annab 19 õpetajat;

ā—¸ kus pikapäevarühmas aitab lastel õppida 4 kasvatajat;

ā—¸ kus huviringide tööd juhib 5 ringijuhti (korvpalliring, robootikaring, vibutrenn,  mudilas- ja   poistekoor, noorkotkad ja kodutütred);

ā—¸ kus  kooli abipersonal aitab kaasa, et õppimine ja õpetamine hästi toimiksid.