Kool

 

Tere tulemast Vastse-Kuuste Kooli kodulehele! 

Vastse-Kuuste Koolis on tavaks saanud I õppeveerandit lõpetada suure Simunapäeva laadaga.

 Laada algus kell 11.50.
Laadal saavad kõik soovijad kaubelda isevalmistatud küpsetiste, ehete ja muu taolisega.
Oodatud ostma on ka lapsevanemad. 

 

 

MISSIOON

Parimate võimaluste loomine põhihariduse omandamiseks vastavalt iga õpilase võimetele 

                                                              VÄÄRTUSED, mida meie koolis hinnatakse:

viisakus, hoolivus, ausus, sõbalikkus, teadmishimu, positiivsus, aktiivsus, sallivus

------------------------------------------------------------

  • Vastse-Kuuste Kool liitus haridusprogrammiga "ETTEVÕTLIK KOOL" 
  • Vastse-Kuuste Kooli Facebook 
  •             
  •           

  

 Vastse-Kuuste Kool on kool:

 kus  alates 01.09.2016 õpib 87 õpilast;

● kus õppetunde annab 19 õpetajat;

● kus pikapäevarühmas aitab lastel õppida 2 kasvatajat;

● kus huviringide tööd juhib 8 ringijuhti (pallimängud, robootikaring, jalgpall,  teadusring,  lauamängus, vibutrenn,  mudilaskoor, ansambel, draamaring, noorkotkad ja kodutütred);

● kus  kooli abipersonal aitab kaasa, et õppimine ja õpetamine hästi toimiksid.