Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistab tänavu 25 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja neljale õppeasutusele teise astme ehk hõbetaseme. Põlva maakonnast pälvisid kvaliteedimärgise Vastse-Kuuste Kool, Mooste mõisakool, Saverna põhikool ja Kanepi gümnaasium.

 

Ettevõtliku Kooli kvaliteedimärgis, uus lipp ja tahvel antakse Vastse-Kuuste Koolile üle 22. oktoobril  kell 12.00.